مهدی خلیلی اگرچه کسی نمیتواند برگردد به عقب و شروعی عالی داشته باشد،اما می تواند از الان شروع کند و پایان عالی داشته باشد. کارگاه شخصیت شناسی arrow_back arrow_forward مهدی خلیلی رویاهای خودرا دنبال کنید بفهمید که کجا میخواهید باشید چه چیزی میخواهید انجام دهید سپس بفهمید که چه چیزی برای انجام دادن و رسیدن به آنجا نیاز است رویا های خود را دنبال کنید arrow_back arrow_forward
صفحه اصلی2021-01-09T00:55:06+03:30

مختصری درباره من

مهدی خلیلی روانشناس بالینی هستم با شماره نظام روانشناسی 8237 و مجوز درمانگری از سازمان نظام روانشناسی ایران.

خدمات تشخیصی و درمانی شامل مشاوره و روان درمانی در خصوص مشکلات عاطفی-خلقی، بین فردی، مشاوره پیش از ازدواج؛ مسایل زناشویی و خانوادگی، به صورت جلسات حضوری و آنلاین.

درباره ما

کارگاه ها و دوره ها

با تدریس مهدی خلیلی

آموزش مهارت عشق و صمیمیت

با تدریس مهدی خلیلی

سایکودرام یا نمایش درمانی

با تدریس مهدی خلیلی

کارگاه شخصیت شناسی

با تدریس مهدی خلیلی

بلاگ و مقالات

Go to Top